Founder Director
Zoya Nisichenko

 

 
 

Translator Oleg Demyrov
Methodologist Anzhelika Dziubko
Manager Alla Nisichenko

Manager
Alla Nisichenko

Director of Vinnytsya Office
Alina Kuznietsova

 

Location:


 

Address:
7-Б L.Ukrayinky Street, 58000 Chernivtsi, Ukraine
tel/fax: +38 0372 585 226 
tel.: +38 0372 584 435   mob.: +38 050 680 49 66 
mob.: +38 066 738 81 89
mob: +38 067 680 49 69
 
 
Vinnytsya Office of the Centre for Foreign Languages “ASAP”
Address:
6,Academica Yushchenko St. 21037 Vinnytsia, Ukraine
Tel. (office):  +38 0432 657 123  
Tel. (mobile):  +38 096 390 00 90 
e-mail:  asap.vn@mail.ru