АНГЛІЙСЬКА МОВА

Рівень 1 – курс англійської мови тривалістю 60 годин для студентів, які тільки починають група початкового рівня, викладач Олег Деміроввивчати англійську, або яким потрібно ретельно повторити фундаментальні  структури і лексику. Він містить навчальний матеріал з базових тем повсякденного життя, а також найважливіші граматичні питання. Курс охоплює теми, які найчастіше використовуються в розмовній мові. Після завершення цього курсу студент спілкується англійською мовою, використовуючи теперішній час, може розповісти про себе, свою родину та друзів, описати зовнішність, риси характеру, погоду та місцевість; знає назви предметів вжитку, продуктів харчування, одягу та хвороб. Словниковий запас на цьому рівні складає приблизно 500 одиниць.Рівень 2 – курс англійської мови тривалістю 90 годин для студентів початкового рівня, яким потрібно розвивати основні навички вивчення мови: читання, письмо, аудіювання та говоріння. Особливу увагу приділено вивченню лексики побутового спілкування в рамках таких тем, як школа, дім, їжа, одяг тощо. Впродовж цього курсу студент також оволодіває лексикою на теми зайнятості, соціальних статусів, професій, розпорядку робочого дня. Студенти вивчають природні та загальноприйняті вирази, які використовуються у щоденному спілкуванні. Різноманітні граматичні, лексичні вправи, а також вправи з читання та аудіювання пропонуються для практики та закріплення вивченого матеріалу. Після завершення курсу вже є можливість спілкування, використовуючи крім теперішнього часу, ще й минулий та майбутній. Кількість слів, якою студент оволодіває на цьому рівні, досягає мінімум 1000 лексичних одиниць.

Рівень 3 – курс англійської мови тривалістю 90 годин для студентів група середнього ріня, викладач Іванна Проданюкнизького середнього рівня, метою якого є розвиток навичок осмисленого використання мови. Особлива увага надається аудіюванню та говорінню. Курс також пропонує багато цікавих обговорень на основі матеріалу з реального життя, які мотивують живі дискусії на представлені теми. Студенти починають читати художню літературу англійською мовою. По завершенні цього курсу рівень знань дозволяє підтримувати бесіду, ставити запитання і давати повні та докладні відповіді на теми, що вивчалися на попередніх рівнях. Крім закріплення побутових тем, увагу приділено темам святкування важливих подій в житті людини, спілкуванню протягом співбесіди, вмінню вести розмову по телефону тощо. Словниковий запас, яким студент оволодіває на цьому рівні, становить мінімум 1500 слів.


Рівень 4 - курс англійської мови тривалістю 90 годин для студентів середнього рівня. Курс розрахований на поглиблення знань, закладених на третьому рівні для правильного та вільного спілкування. Такі теми, як подорожування, дитинство, особистість представлені у неординарний спосіб з використанням цікавої інформації з реального життя. На цьому курсі можна оволодіти навичками ведення переговорів, приймати участь в дискусіях на теми сучасних технологій та навколишнього середовища, докладно ознайомитись з культурою та традиціями країн світу. Студенти навчаються висувати пропозиції та вимоги, подавати скарги і відстоювати свою точку зору англійською мовою. Граматика, якій приділено особливу увагу на цьому рівні, представлена у чіткому доступному форматі. Матеріал для аудіювання та читання розкриває свіжі погляди  на  універсальні теми. Студентам також надаються численні можливості для практики нового мовного матеріалу через велику кількість комунікативних вправ, багато з яких персоналізовані.  Словниковий запас середнього рівня становить мінімум 2000 слів.

Рівень 5 – курс англійської мови тривалістю 90 годин для студентів група високого середнього рівня, викладач Ольга Буїна-Дорофтейвисокого середнього рівня. Курс пропонує різноманітні стимулюючі завдання для закріплення і розвитку у студентів навичок ефективного спілкування англійською мовою. Також розвиваються навички детального сприйняття мови. Вправи з аудіювання включають прослуховування оповідань, рекламної продукції, дискусій та співбесід, взятих з неадаптованих англійських джерел. Найбільшу увагу цього курсу приділено розмовному аспекту. Навчання на цьому рівні вимагає від студента досконалих знань граматики, які підтримують вже засвоєну лексику шляхом постійного спілкування в групі та аналізу переглянутих відео фільмів або прочитаної літератури. Студенти читають в оригіналі твори англомовних письменників, а також сучасну пресу та журнали англійською мовою.  Поглиблюються навички аудіювання та сприйняття інформації англійською мовою з джерел масмедіа. Словниковий запас цього рівня складає в середньому 2500 слів.

Рівень
6
– курс англійської мови (британський варіант) тривалістю 90 годин для студентів високого середнього рівня, який ставить за мету підтримати високий рівень володіння мовою студентами, а також навчити їх живої сучасної англійської мови, яка використовується сьогодні реальними людьми в реальному англомовному середовищі. Студенти також читають неадаптовану англійську літературу і глибоко вивчають англійську граматику.

Рівень 7 - курс англійської мови (британський варіант) тривалістю 90 годин для високого рівня знань. Тематика курсу охоплює різноманітні аспекти особистого та суспільного життя сучасної англомовної спільноти. Курс містить динамічні завдання та вправи для вдосконалення рівня володіння мовою, легкого та систематичного вивчення та засвоєння надскладних граматичних конструкцій англійської мови, а також уривки з неадаптованих прозових і поетичних творів, автентичні аудіоматеріали та завдання для самоконтролю. Значну увагу приділено стимулюванню творчої  активності студентів, розвитку почуття справжнього англійського гумору й інтенсивному поповненню словникового запасу.

Ділова англійськакурс ділової англійської мови в чотирьох спеціалізована група диспетчерів Чернівецького Аеропортурівнях (елементарний, низький середній, середній та високий середній рівні) для ділових людей і студентів, які вивчають ділову англійську. Курс  розроблено спільно з газетою Financial Times. Студенти читають автентичні ділові статті з книг та газет. Мета курсу полягає в оволодінні студентами основних навичок ділового спілкування, таких як проведення презентацій, участь у зборах, перемовинах, ділових телефонних розмовах, а також вмінні використовувати англійську мову в різноманітних ділових та соціальних ситуаціях.