Іноземна для школярів середнього та старшого шкільного віку

 
Англійська
Німецька
Французька

Під час навчання школярів середніх і старших класів активізуються та корегуються набуті знання з іноземної мови від самих азів та основ читання, письма, мовлення  та аудіювання.
Вивчення  іноземної мови  відбувається в групі однолітків із однаковим рівнем знань.
Групи працюють по 2 години два рази на тиждень у вихідні (Сб., Нд) або робочі дні.
Навчання школярів розраховане на 5 рівнів, від початкового до вищого-середнього.
 
І рівень навчання  –  початковий (Beginner)
Викладач  спілкується  з учнями переважно іноземною мовою, що дає можливість дітям знаходитися в іншомовному середовищі. Головний акцент  робиться на розвитку мовленнєвих навичок та аудіюванні. На занятті вживається  граматичний матеріал  теперішнього, минулого та майбутнього часів,  використовуються комп’ютерні програми, Інтернет, сучасні фільми та популярні пісні.
Словниковий запас цього рівня -1000 лексичних одиниць на такі теми, як «Спорт»,  «Мій відпочинок», «Подорожі та екскурсії», « Я та моє повсякденне життя»,  «Знаменитості», «Моя родина», «Чому мені подобається мій дім», «Як мені дається  навчання в школі», «Моє місто», «Тварини потребують захисту» тощо. На теми, що  вивчаються, школярі читають оповідання та адаптовані статті з молодіжних журналів  та Інтернету, які мотивують живі дискусії. По закінченні рівня школярі пишуть фінальний тест і захищають мультимедійний проект на досліджену ними тему.
 
ІІ рівень навчання – елементарний (Elementary
Елементарний рівень розрахований для учнів, які володіють базовими знаннями або закінчили в центрі початковий рівень. На  цьому рівні  вдосконалюються існуючі навички мови та мовлення, а саме: читання, письмо, аудіювання та говоріння.
Лексика цього рівня має  побутовий характер: як школа, дім, їжа, одяг, покупки, тощо.
Проте можна  оволодіти лексикою на теми зайнятості, соціальних статусів, професій, розпорядку робочого дня. Граматично закріплюються теперішній, минулий та майбутній часи, вивчається Present Continuous та Present Perfect.
Кількість слів, якою учень оволодіває на цьому рівні,  досягає мінімум 1500 лексичних одиниць.
 
ІІІ - ІV рівні навчання – вступ у середній (Pre-Intermediate) – середній (Intermediate)
Використовуються стимулюючі завдання для закріплення і розвитку комунікативної компетентності. Розвиваються навички детального сприйняття іноземної мови під час прослуховування реклам, перегляду науково-популярних та художніх фільмів. Діалогічне мовлення представлено у вигляді інтерв’ю та обговорень, монологічне - у вигляді творчих завдань і презентацій. Учні вчаться писати листи, художні оповідання та статті,      читають неадаптовані  твори відомих письменників. Середній рівень володіння іноземною мовою дає можливість вільного спілкування не тільки  на побутові, а й спеціальні теми, учні знайомляться з різними сферами діяльності людини, вивчають спеціалізовану лексику. Систематичне тестування, організація презентацій, робота з комп’ютером та створення власних веб-сторінок - все це мотивує підлітків у вивченні іноземної мови. Отриманий в Центрі АSAP сертифікат про здобутий рівень знань може також бути підтверджений під час літнього навчання в Лондонському коледжі.
 
 V рівень навчання – високий середній (Upper-Intermediate)
викладач Тетяна СуродейкінаВисокий рівень знань іноземної мови  розкриває перед школярами можливість спілкування іноземною в повсякденному житті. На цьому рівні  вільно спілкуються з носіями мови, що дає можливість вивчати живу сучасну іноземну мову та її стилі мовлення, роблять переклади сучасних іншомовних пісень. Учні читають неадаптовану літературу та пресу, глибоко вивчають граматику. Діалогічне мовлення розвиває вміння використовувати мову в різних ділових і соціальних ситуаціях. Граматичні вправи також застосовуються для засвоєння надскладних конструкцій іноземної мови і вивчення виключень із правил.
Лексичний запас поповнюються на базі класичної літератури і поезії, сучасних фільмів та біографій  відомих письменників та митців.